GAL Plaiurile BistriteiParteneriatul public privat al Grupului de Actiune Locala (G.A.L.) Plaiurile Bistritei a fost infiintat in anul 2015, in vederea accesarii si implementarii fondurilor publice si private. Rolul (G.A.L.) Plaiurile Bistritei este de a implementa Strategia de dezvoltare locala (SDL) a zonei GAL Plaiurile Bistritei, aflata in lucru in prezent.

SDL se realizeaza prin sprijinul Programului LEADER. Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Rolul dvs., a fiecarui locuitor care are domiciliul stabil pe raza celor 7 (sapte) comune apartinatoare GAL si a fiecarui agent economic din teritoriul GAL este de a participa in mod activ la conturarea cat mai clara a nevoilor comunitatii GAL, a avantajelor si a riscurilor din teritoriu

Impreuna cu dvs. vom stabili ce este mai important pentru DUMNEAVOASTRA si pentru NOI.
Prin SDL pot fi sprijinite activități prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013.